קהילות יהודיות ובתי חב"ד

קהילות יהודיות ובתי חבד בניו זילנד

Auckland Hebrew Congregation
108 Greys Avenue
Auckland 1010
New Zealand
Phone:    +64 9 373 2908
Email:  office @ ahc.org.nz Email: info@chc.org.nz

Wellington Hebrew Congregation
80 Webb Street
Wellington
PH: 6443845081
Email: bethel@ihug.co.nz
Website: www.beth-el.org.nz

Chabad nelson
54 Seymour Avenue
Nelson
PH: 022 049909
Email: chabadnelson@gmail.com

Christchurch Jewish Synagogue
406 Durham Street
Christchurch
P.O. Box 21-253
Christchurch
PH: 021 0287 1650